Przezorni kupują polisę NNW

Przezorni kupują polisę NNW

Oferta zakładów ubezpieczeń jest bardzo bogata. Polisy dostępne u każdego ubezpieczyciela są tak różnorodne, że każdy może wybrać taką, która go będzie chronić w bardzo różnych sytuacjach. Do polis, które są bardzo popularne należy ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Jaką ochronę ono zapewnia?

Osoba, która posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków może otrzymać świadczenie finansowe, które zrekompensuje jej poniesiony na skutek nieszczęśliwego wypadku uszczerbek na zdrowiu. Finansową rekompensatę otrzyma także osoba uposażona, gdy na skutek wypadku ubezpieczony poniesie śmierć.

Co może obejmować polisa?

Wykupując ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy mogą liczyć na rekompensatę, gdy doznają uszczerbku na zdrowiu podczas:
• wsiadania lub wysiadania z samochodu;
• naprawy samochodu na trasie;
• przebywania w samochodzie podczas jego postoju lub zatrzymania.
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wykupiona przez kierowcę chroni także pasażerów. Polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków nie są zastrzeżone tylko dla kierowców. Mogą obejmować ochroną także szkody odniesione na skutek:
• udaru mózgu;
• zawału;
• uprawiania sportu.
Więcej informacji znajdziesz w ofertach poszczególnych ubezpieczycieli, np. Gothaer.

Kto może wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków?

Wśród polis NNW wyróżnia się indywidualne i grupowe. Te pierwsze mogą kupić wszyscy chętni. Grupowe ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dostępne są dla:
• dla pracowników danej firmy;
• uczniów. Wykupienia polisy NNW wymaga obecnie każda szkoła. Rodzice mogą zgodzić się na ofertę dostępną w szkole lub wykupić ubezpieczenie sami. Ta druga opcja jest bardziej korzystna, gdyż sami wybiorą sumę ubezpieczenia. Będą też mogli ją rozszerzyć o opcje dodatkowe. W ten sposób zapewnią lepszą ochronę swojemu dziecku.
Przed podpisaniem umowy należy zapoznać się z sytuacjami, w których firma ubezpieczeniowa odmawia wypłaty świadczenia. To jeden z bardziej istotnych elementów umowy dla osoby ubezpieczonej. Ze szkody wyłączane są zdarzenia pod wpływem alkoholu.